To bod på Tørvis hotell

Det har kome inn to bod på Tørvis Hotell i Marifjøra. Det stadfestar meklar Tommy Aaby i meklarselskapet M2 til Sogn Avis. Det eine bodet er på 11 millionar og det andre på 11,1 millionar. Fredag vart det kjend at Mundal hotel i Fjærland er seld for 9,5 millionar kroner.

Tørvis Hotel
Foto: Ane Øvrebø / Tørvis