Tine Byrkjelo må kutte

Tine sitt meierianlegg på Byrkjelo må kutte 15 årsverk dei komande to åra. Dette som ledd i at Tine skal spare inn 450 millionar i 2018. – Vi må gjere produksjonen mest mogleg effektiv, seier meierisjef Thorkild Heieren til avisa Firda.