NRK Meny
Normal

Tilstår smugling – skulle betalt 120.000 i toll

Ein polsk mann har erkjent å ha smugla store mengder alkohol og tobakk til Norge. Saman med to andre sit han framleis varetektsfengsla, mens ein ferde er slept fri.

Smuglarvarer i Førde

ØL, SPRIT OG TOBAKK: Smuglargodset fotografert i garasjen på politistasjonen i Førde.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

– Ein av dei fire har erkjent å ha smugla alkohol og tobakksvarer til Norge, stadfester påtaleansvarleg i saka, Trine Erdal ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Det var laurdag 20. juni at politiet i Førde slo til mot ein varebil. I bilen fann dei 1000 liter øl, 100 liter sprit og 6000 sigarettar.

Fann meir i Førde-bustad

– Dei fire er sikta for grove brot på Tollova. Det dreier det seg om unndraging av avgifter tilsvarande 99.000 kroner, opplyser Erdal.

I tillegg til beslaget i bilen politiet meiner vart brukt til å frakte varene inn i landet, kom politiet over enno eit parti.

Smuglar-øl i Førde

UTANLANDSK ØL: Nokre av dei drygt 1000 litrane med øl frå beslaget.

Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

– I samband med pågripinga blei det også kverrsett alkoholvarer på ei adresse i Førde. Desse varene har Tollvesenet vurdert til å representere ei avgiftsunndraging på om lag 20.000 kroner.

Til saman er det snakk om nær 120.000 kroner i manglande tollavgifter.

Etterforsking i sluttfasen

Ein person er så langt sett fri frå varetekt. Dei tre andre austeuropearane som vart arresterte i samband med beslaget sit framleis fengsla.

– Det er enno ikkje tatt stilling til om det skal takast ut tiltale. Det blir gjort innan kort tid, i løpet av varetektsperioden som går ut 20. juli. Slik eg ser det, er saka snart ferdig etterforska, seier Erdal.

Lensmann i Førde og Naustdal, Jan Egil Tvinde, har tidlegare uttalt til NRK at smuglargodset etter alle solemerke skulle til Førde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.