Tilskot til gamle båtar

Tre båtar i fylket får i år tilskot frå Riksantikvaren. «Stavenes» får den største løyvinga på 4,4 millionar kroner, «Stangfjord» får 500.000 kroner, medan «Solundir» får 50.000 kroner. Riksantikvaren skal i alt fordele 63 millionar kroner til fartøyvern i 2019.

Stavenes
Foto: Lasse Hiis Bergh