NRK Meny

Tilrår kraftutbygging

Fylkesmannen meiner at Osen kraftverk i Høyanger kommune kan byggjast ut. Kraftverket ligg ved Nordstrandsvatnet i Lavikdalen. Utbygginga vil redusere opplevingsverdien av ein foss i området, men slukeevna i kraftverket vert såpass moderat at fossen likevel kan opplevast som eit landskapselement i lengre periodar, skriv Fylkesmannen.

Stor auke i bedriftar som tilbyr opplevingar til turistar
Fotballfeber i Florø før tidenes første fjerderundekamp i cupen
veger, arbeid med reparering etter flommen, hotell, gjestehus, parkeringsplasser med busser, busser