NRK Meny

Tilrår kraftutbygging

Fylkesmannen meiner at Osen kraftverk i Høyanger kommune kan byggjast ut. Kraftverket ligg ved Nordstrandsvatnet i Lavikdalen. Utbygginga vil redusere opplevingsverdien av ein foss i området, men slukeevna i kraftverket vert såpass moderat at fossen likevel kan opplevast som eit landskapselement i lengre periodar, skriv Fylkesmannen.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå