NRK Meny

Tilrår kraftutbygging

Fylkesmannen meiner at Osen kraftverk i Høyanger kommune kan byggjast ut. Kraftverket ligg ved Nordstrandsvatnet i Lavikdalen. Utbygginga vil redusere opplevingsverdien av ein foss i området, men slukeevna i kraftverket vert såpass moderat at fossen likevel kan opplevast som eit landskapselement i lengre periodar, skriv Fylkesmannen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.