NRK Meny
Normal

Tilrår felles dato for folkeavrøysting

Folkeavrøystingane om kommunesamanslåing i Sunnfjord bør haldast på same dag. Det tilrår gruppa som har greidd ut dei ulike alternativa i regionen.

Jan Øhlckers

FELLES: Jan Øhlckers meiner folkeavrøystingane bør haldas på same dag i kommunane, for å påverke utfallet minst mogleg.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vi trur det er sannsynleg at resultatet i ein kommune kan påverke stemmegjevinga i ein anna kommune om det kjem på eit seinare tidspunkt, seier Jan Øhlckers.

Han er ein av utgreiarane som står bak rapporten om kva ulike alternativ kommunane har i Sunnfjord. Fredag vart innbyggjarundersøkinga om kommunesamanslåing presentert for ordførarane. Resultatet frå denne synte at innbyggjarane var lite interesserte i at det blir danna ein stor Sunnfjordkommune,men at innbyggjarane i indre Sunnfjord var positive til ei samanslåing mellom Førde, Naustdal, Gaular og Jølster.

Dei komande dagane er det folkemøte om arbeidet og prosessen vidare, i fleire av kommunane.

– Logisk å gjere det slik

Fredag skal ordførarar og rådmenn på ny møtast for å bestemme seg for prosessen vidare. Då skal dei også diskutere korleis innbyggjarane skal få sagt sitt. Ordførarane som NRK har vore i kontakt med har vore samde om at det er naturleg å ha ein felles dato for avrøysting.

– Eg trur det er avgjerande at vi har ein felles dato, for vi har hatt ein tett prosess heile vegen, seier ordførar i Askvoll, Frida Melvær.

Frida Melvær

SAMD: Ordførar i Askvoll, Frida Melvær, vil at innbyggjarane i alle kommunane som skal røyste på ulike samanslåingsalternativ gjer det på same dag.

Foto: Halvor Farsund Storvik / NRK

I nabokommunen Hyllestad har ein ikkje noko i mot ein slik tanke, men ordføraren der, Morten Askvik, meiner avrøystinga bør kome så seint som råd, og nærast mogleg eit endeleg vedtak. I Gloppen meiner ordførar Leidulf Gloppestad at det er avgjerande for resultatet å einast om ein felles dato for alle.

– Det hadde vore greitt å vite kva naboen meinte, men sånn er ikkje kvardagen. Det må gjerast slik at vi har det same dagen, det er logisk, seier Gaularordførar, Mathias Råheim.