NRK Meny

Tilhengar med usikra last

Ved ein kontroll på riksveg 5 ved Eikefjord stansa Statens vegvesen ein bil med tilhengar lasta med materialar. Det synte seg at dei øvste plankane kune dragast ut med hand. I tillegg mangla tilhengaren lys.

Tilhengar med usikra last
Foto: Statens vegvesen
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.