NRK Meny

Tilhengar med usikra last

Ved ein kontroll på riksveg 5 ved Eikefjord stansa Statens vegvesen ein bil med tilhengar lasta med materialar. Det synte seg at dei øvste plankane kune dragast ut med hand. I tillegg mangla tilhengaren lys.

Tilhengar med usikra last
Foto: Statens vegvesen
Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.