Tilhengar med usikra last

Ved ein kontroll på riksveg 5 ved Eikefjord stansa Statens vegvesen ein bil med tilhengar lasta med materialar. Det synte seg at dei øvste plankane kune dragast ut med hand. I tillegg mangla tilhengaren lys.

Tilhengar med usikra last
Foto: Statens vegvesen