NRK Meny

Tilbyr nye mottaksplassar

UDI Region Vest har fått tilbod om fire nye mottak for mindreårige asylsøkjarar i Sogn og Fjordane. Norsk Folkehjelp har tilbydd 40 plassar i Høyanger og 40 plassar i Bremanger. Hero Norge AS ser føre seg 40 plassar i Lærdal, mens Lopex Mottak AS vil drive 40 plassar i Aurland. UDI lyste etter til saman 100 nye plassar på Vestlandet, og har også fått tilbod frå Randaberg, Sandnes, Stavanger og Bergen. Kven som får drive mottak blir klart 8. juni.

Vegopning på Bergum i Førde kommune