NRK Meny

Til sjekk etter brann på hotell

Ein person vart søndag kveld send til sjukehus for sjekk etter ein brann ved Skei hotell. Ifølgje politiet skal det ha brunne i ein tørketrommel, og det var tilsette som fekk sløkt brannen. Ein av dei vart send til sjukehus for sjekk då vedkommande hadde vore eksponert for røyk. Det er oppretta sak, og politiet vil etterforske hendinga.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.