NRK Meny

Til legesjekk etter uhell

Ein bil har hamna utfor vegen ved Loneland på fylkesveg 57 i Fjaler. Det var ein person i bilen og vedkommande er teken med til lege for kontroll.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.