Til legesjekk etter uhell

Ein bil har hamna utfor vegen ved Loneland på fylkesveg 57 i Fjaler. Det var ein person i bilen og vedkommande er teken med til lege for kontroll.