Ti-åringar berga geitekje

To ti år gamle jenter stod torsdag kveld for ein redningsdåd ved Kystmuseet i Florø. Dei berga eit geitekje som hadde falle i sjøen.

Andrea Skuseth, Kine Bortheim og museumsdirektør Bjørn Fjellheim med kjeet jentene berga.
Foto: MMS-foto:Terje Gilleshammer / NRK

Det var i 19-tida torsdag Kine Bortheim og Andrea Skuseth var ute og leika ved Kystmuseet. Då oppdaga dei kjeet som fall i sjøen.

Dei greidde å få kjeet i land, og pakka det inn i ei fleecejakke for å få varmen i det att. Ei kvinne som såg bergingsaksjonen vart redd for jentene og varsla politiet. då politipatruljen kom fram, sat dei to jentene hutrande med kjeet innpakka i jakka.

- Det ville gå for lang tid om vi skulle vente på politiet, seier dei to jentene til NRK Sogn og Fjordane.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.