NRK Meny

Thorsen sluttar i skiforbundet

Yngve Thorsen sluttar som administrasjonssjef i Sogn og Fjordane skikrins. Han er tilsett som HMS-ansvarleg i Coop Vest SA, skriver skiforbundet på nettsidene sine. Thorsen blir i skikrinsen ut februar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.