The Guardian: «Move over Suez, hello Stad»

Verdas første skipstunnel skal byggjast i Norge, og no får den stor internasjonal merksemd.

Stad skipstunnel

SKIPSTUNNEL: Slik blir opninga frå nordsida i Kjøde i Selje. Snøhetta har teikna horisontale hyller skal følge murane i terrenget.

Foto: Kystverket/Snøhetta

Denne veka bekrefta regjeringa at Stad skipstunnel er inne i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 til 2029, og i går skreiv The Guardian «Move over Suez, hello Stad».

Stad skipstunnel

FRÅ SØR: Stad skipstunnel sett frå Moldefjorden i sør. Fylkesvegen vil bli lagt over tunnelen i terrenget, med rasoverbygg.

Foto: Kystverket/Snøhetta

Ei lang rekke internasjonale medium kasta seg på Stad-bølga, og beskriv det som eit ambisiøst prosjekt.

CNBC, ABC News, Le Figaro, France24 og CNN, for å nemne nokon.

CNN sin video på Facebook har i skrivande stund blitt delt av over 11,000 og er blitt sett meir enn ein million gonger.

The world's first ship tunnel will be built in Norway http://cnn.it/2oHNp95

Publisert av CNN International Torsdag 6. april 2017

Men er den verdas første?

Prosjektet blir omtalt som verdas første skipstunnel. Det har gitt kraftige reaksjonar i kommentarfelta.

Fleire peikar på andre tunnelar som er bygd i europeiske kanalar. Mellom anna Tunnel Du Rove i Marseille, som blei bygd i 1927, og Malpas-tunnelen frå 1679.

Men CNN og andre medium har nok fakta på si side. Diskusjonane blir ofte slått i hel ved at nokon grip inn og forklarar forskjellen på eit skip og ein båt.

Laster Twitter-innhold

Vegen har vore lang

Krefter har i fleire tiår jobba med å få realisert planane om tunnelen som vil gjere det tryggare for skipstrafikken å krysse vêrutsette Stadhavet.

Stad skipstunnel

BRU: Det krevst bru og rasoverbygg over tunnelopninga i Moldefjorden i sør.

Foto: Kystverket/Snøhetta

Dei siste utrekningane viser at tunnelen vil koste 2,7 milliardar kroner.

Regjeringa og støttepartia har sett av 1,5 milliardar kroner i første planperiode (2018–2023) og 1,2 milliardar i andre del (2024–2029). Dette betyr i praksis at tunnelen er fullfinansiert.

Stad skipstunnel

INNSIDA: Stad skipstunnel skal romme båtar med storleiken til den største hurtigruta, og blir 1,7 kilometer lang. 49 meter frå botnen til taket, og 36 meter brei.

Foto: Kystverket/Snøhetta