Terraskandalen kan ende i retten

Vik kommune vurderer å melde Terra Securities til Økokrim.

Marta Finden Halset

Ordførar Marta Finden Halset må ta stilling til om Vik kommune skal melde Terra Securities til Økokrim.

Foto: Sindre Løkstad / NRK

Vik kommune sine advokatar i advokatfirmaet Lund & Co vurderer om det er grunnlag for å melde Terra Securities til Økokrim.

Storkreditor i konkursbuet

Advokat Stein Erik Stinessen i Lund & Co kan ikkje seie når advokatfirmaet vil konkludere om det er grunnlag for ein slik anmeldelse, men opplyser at Lund & Co har fortløpande dialog med Jon Skjørshammer som styrer buet til det konkursråka Terra Securities. Vik er i lag med dei sju andre terrakommunane dei største kreditorane i buet.

Vik har tapt 90 millionar

Vik kommune må kutte 25 millionar kroner årleg dei neste fire åra på grunn av dei estimerte tapa på over 90 millionar kroner etter terraskandalen.

Det er politikarane i Vik som til slutt avgjer om kommunen skal melde Terra Securities til Økokrim.

Ordførar Marta Finden Halset i Vik ønskjer ikkje å kommentere saka før Lund og Co har trekt konklusjonane sine.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.