NRK Meny

Terra-anke går til Høgsterett

Saka mellom Bremanger kommune og Danske Bank hamnar i Høgsterett. Saka er ei av fleire som dukka opp i kjølvatnet av Terra-skandalen i 2007. Bremanger fekk medhald i tingretten og lagmannsretten, men no har ankeutvalet avgjort at saka kjem opp i Høgsterett. Om Bremanger vinn fram vil det bety 120 millionar kroner mindre i gjeld for kommunen.

Aksjonistar i rettsal, aksjonistar lenkar seg fast på Engebøfjellet
Teaterfestivalen i Fjaler  
Frida Melvær møtte innbygarane dagen derpå