NRK Meny

Tener meir på turistane

Aurland Ressursutvikling hadde i perioden 1. mai til 31 august ein omsetnad på 163,3 millionar kroner. Det er ein auke på 32,5 millionar kroner samanlikna med same periode i fjor, skriv Sogn Avis. Konsernsjef Solrun Hjelleflat (biletet) seier veksten er knytt til auke i talet på besøkande som nyttar Flåm sine aktivitetar, i tillegg til at dei tener meir pengar på kvar besøkande.

Solrun Hjelleflat, Aurland ressursutvikling
Foto: Privat
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.