Tener meir på turistane

Aurland Ressursutvikling hadde i perioden 1. mai til 31 august ein omsetnad på 163,3 millionar kroner. Det er ein auke på 32,5 millionar kroner samanlikna med same periode i fjor, skriv Sogn Avis. Konsernsjef Solrun Hjelleflat (biletet) seier veksten er knytt til auke i talet på besøkande som nyttar Flåm sine aktivitetar, i tillegg til at dei tener meir pengar på kvar besøkande.

Solrun Hjelleflat, Aurland ressursutvikling
Foto: Privat