Tekniske problem på ferjekai

Ferjesambandet Oldeide-Måløy på fylkesveg 616 har vore innstilt sidan litt etter klokka 16 på grunn av tekniske problem ved ferjekaia i Måløy. Ifølgje Ketil Molvær ved Vegtrafikksentralen har entreprenøren gjort ein del arbeid på kaien for å få orden på problema, mellom anna er ein elektrisk del skifta ut. Det er håp om at ferja kan begynne å gå att i løpet av kvelden, men det er uvisst kor tid, seier Molvær til NRK.