Tekniske problem for ferjestrekning

Ferjesambandet Anda-Lote har redusert kapasitet grunna tekniske problem. Rute B vert innstilt ut dagen.