NRK Meny

Tekniske problem

På fylkesveg 57 er ferjesambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella innstilt på grunn av tekniske problem. Også på fylkesveg 614 i Nordfjord er det ferjeproblem. Der er sambandet Stårheim-Isane innstilt, også det på grunn av tekniske problem.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.