NRK Meny

Tekniske problem

På fylkesveg 57 er ferjesambandet Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella innstilt på grunn av tekniske problem. Også på fylkesveg 614 i Nordfjord er det ferjeproblem. Der er sambandet Stårheim-Isane innstilt, også det på grunn av tekniske problem.