NRK Meny
Normal

Tek sjølvkritikk etter refs

Terina i Sogndal vedgår at reingjeringa av anlegget etter e.coli-saka ikkje var god nok.

Mattilsynet kravde at anlegget vart reingjort og desinfisert, men fann etter nedvaskinga framleis tydelege restar av kjøt i anlegget.

- Det er ikkje godt, så den kritikken vi har fått frå Mattilsynet tek vi til oss, seier driftssjef ved Terina i Sogndal, Per Steinar Sviggum.

Fann kjøtsaft og blodsøl

Etter at det for vel ein månad sidan vart funne E.coli-bakteriar i spekemat produsert ved Terina-anlegget i Sogndal, kravde Mattilsynet same dag full reingjering og desinfisering av anlegget.

To dagar seinare, 22.mars, var inspektørar frå Mattilsynet på plass for å kontrollere reingjeringa. Men anlegget var på langt nært reint. I ein rapport Aftenposten siterer i dag, skriv Mattilsynet mellom anna at det under ei maskin vart det funne store mengder inntørka restar frå produkt. Ein god del kjøtsaft og blodsøl vart funne på golvet inne i ei anna maskin. I hakkerommet var det tydlege restar av vaskemiddel, og på undersida av hakka vart det observert restar av kjøt frå produksjonen.

Overraska

Terina måtte kalle inn folk for å vaske vekk feila, før inspektørane godkjente vasken. Distriktssjef i Mattilsynet Merete Lunde seier den mangelfulle reingjeringa overraska dei.

- Vi hadde venta at alt var i orden då vi kom på tilsyn. Gilde er ei seriøs bedrift, med strenge hygienekrav, så dette var overraskande, seier ho.

- Gode rutinar

Sviggum meiner den generelle hygienen ved anlegget er god nok.

- Det er ikkje noko rett bilete av den generelle hygienen ved anlegget. Mattilsynet har tidlegare vore innom og konkludert med at det er god nok hygiene ved anlegget, seier Sviggum.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.