Tek meieriavgjerd neste veke

Konsernstyret i Tine avgjer onsdag neste veke framtidig innretting av drifta på meieriet på Byrkjelo. Meieriselskapet Tine vurderer å byggje nytt meieri i Bergen, noko som kan føre til ei nedbemanning på bortimot 25 årsverk for meieriet på Byrkjelo. Tilsette ved Meieriet på Byrkjelo er kalla inn til allmøte klokka 14 denne dagen.