NRK Meny

Tek meieriavgjerd neste veke

Konsernstyret i Tine avgjer onsdag neste veke framtidig innretting av drifta på meieriet på Byrkjelo. Meieriselskapet Tine vurderer å byggje nytt meieri i Bergen, noko som kan føre til ei nedbemanning på bortimot 25 årsverk for meieriet på Byrkjelo. Tilsette ved Meieriet på Byrkjelo er kalla inn til allmøte klokka 14 denne dagen.

Vegopning på Bergum i Førde kommune