NRK Meny

Tek berre 12 passasjerar

På ferjesambandet Lavik - Oppedal blir det redusert kapasitet på avgangen 0950 frå Lavik. Ein farleg last som skal over Sognefjorden gjer at det ferja berre tek 12 passasjerar.

Lavik med ferja Stavanger ved kai
Foto: Alf Vidar Snæland
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.