NRK Meny

Tek avstand frå partikameratar

Stortingskandidat for Arbeidarpartiet i Sogn og Fjordane Hilmar Høl tek avstand frå partikameratane i Oslo Arbeidarparti, det skriv Firda i dag. I førre veke gjorde Oslo Ap stor motstand mot regjeringa sine planar om å flytte statlege arbeidsplassar ut av Oslo. Eg respekterer synet deira, men ikkje haldningane dei syner ovanfor distrikta, seier Høl til avisa.

Hilmar Høl
Foto: Vidar Gudvangen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.