NRK Meny

Tar over Fjord Helikopter AS

Fonnafly Gruppa AS kjøper Kveen AS sine aksjar i Fjord Helikopter AS. Dette betyr at Fonnafly Gruppa AS no eig 100 prosent av aksjane i Fjord Helikopter AS. Fjord Helikopter AS hadde i 2015 ei omsetning på 18,5 millionar kroner og Fonnafly AS tilsvarande 78 millionar. Den nye Fonnafly Gruppa AS er såleis betydeleg aktør innanfor det norske innanlandske helikoptermarknaden, skriv selskapa i ei pressemelding.

Helikopter
Foto: Arild Solberg
Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.