Tapte 24 millionar på Fundo Wheels

2008 blei eit elendig år for Stiftelsen Høyangerfondet.

Fundo Wheels i Høyanger

Arkivfoto: Felgfabrikken Fundo Wheels blei slått konkurs i januar.

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Det skriv Bergens Tidende.

Stiftelsen tapte 24 millionar kroner då felgfabrikken Fundo Wheels blei slått konkurs i januar.

Desse millionane er ein del av eit større beløp stiftelsen fekk frå Norsk Hydro, til å skaffe nye arbeidsplassar etter at den gamle Søderberghallen ved aluminiumsverket var stengd.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.