NRK Meny
Normal

Svindla eldre kvinne for 600.000,-

– Det kostar å vere fin dame, sa den svindeltiltalte kvinna i retten. No er ho dømd til fengsel i eitt år for grov svindel mot ei kvinne i 80-åra.

Kvinna i 60-åra nekta straffskuld då saka kom opp, men i retten teikna fleire tiltalte bilete av ei kvinne som kynisk utnytta framande og lurte desse til å låne henne pengar.

Mellom anna ei kvinne i 80-åra, som lånte henne 582.690 kroner over eitt og eit halvt år.

Gjeld i Oslos underverd

Dei to vart kjende gjennom ein veldedig organisasjon, der kvinna i 80-åra var frivillig. Etter kvart tok imot ho ikkje bere hjelp, men også ei rekkje pengebeløp som varierte frå eitt par hundre kroner til 30.000.

Den svindeltiltalte kvinna erkjende i retten at ho grunngav pengebehovet med naudsynt livsopphald, samt gjeld til kreditorar i det ho skildra som Oslos underverd.

Ifølgje forklaringa hennar var dette gjeld ho opparbeidde seg på 80-talet, men ville ikkje gå nærare inn på dette i tingretten.

Betalte lite gjeld

Forholdet vart kjent like før kvinna i 80-åra døydde. Ho hyra då ein hjelpeverje for å rydde opp i dei økonomiske forholda. Dette gav han opp etter eitt år, og i staden melde saka til politiet.

Den tiltalte kvinna erkjende at berre ein liten del gjekk med til å betale ned gjeld. Over 400.000 kroner gjekk til reising, restaurant- og pubbesøk, smykke, klede og leige av bil.

– Det kostar å vere fin dame, sa ho i retten.

Fleire lånte pengar

For retten vart det klart at dei to kvinnene ikkje hadde noko avtale om nedbetaling. Tiltalte erkjende også at den eldre kvinna ikkje visste kva pengane vart brukt til, og at ho truleg ikkje ville fått låne pengane om ho visste dette.

Det vart ført i alt 11 vitne i saka, og fleire av desse meinte at den eldre må ha blitt overtydd om at ho verkeleg var i naud. Retten fekk også høyre forklaringar frå andre som tiltalte skal ha lånt pengar frå.

Ho stadfesta låna, men var usamd i storleiken.

– Lånebeløpa varierer frå mellom to og sju tusen kroner frå ein långjevar, til over hundre tusen frå ein långjevar, og nærare ein million kroner frå ein annan långjevar, står det i dommen.

Fleire nordiske dommar

Retten meinte å sjå ei bestemt framferd, der kvinna låner pengar av framande og så diktar opp historier for å bortforklare kvifor ho ikkje betaler tilbake. Kvinna vedgjekk i retten at ho dikta opp desse bortforklaringane.

– I det heile synest utnyttinga å ha skjedd på ein kynisk måte, utan sympati for andre enn seg sjølv, står det i dommen.

Retten fann det også bevist at kvinna endåtil hevda ho tidlegare er ustraffa. Derimot viser strafferegisteret at ho tidlegare er dømd for svindel i Norge, Sverige og Finland.

Må betale tilbake

Kvinna er no dømd til fengsel i eitt år, der ho slepp å sone tre av månadene om ho ikkje gjer nye straffbare handlingar dei neste to åra.

Retten fann det straffeskjerpande at den eldre kvinna var i ei utsett gruppe, og at ho etter kvart må ha oppfatta situasjonen som ruinerande. Retten meinte også at kvinna, sidan ho ikkje betalte tilbake verken før eller etter at den eldre kvinna døydde, hadde intensjon om å betale tilbake lånebeløpet.

Kvinna hevda i retten at ho aktar å betale pengane tilbake til den eldre kvinna sine arvingar. Det vart ho også dømd til å gjere.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.