NRK Meny
Normal

Svidalsneset har fått ansiktsløfting

Rasteplassen på Svidalsneset i Jølster har fått ei sårt etterlengta oppgradering. Blant anna er det kome nytt sanitærbygg og betre tilkomstveg.

Ny rasteplass på Svidalsneset

NYOPNING: Rasteplassen på Svidalsneset har fått flunkande nytt sanitærbygg

Foto: Harald Huseklepp, Statens vegvesen

Rasteplassen på Svidalsneset er mykje brukt av både tungbilsjåførar, turistar og lokalfolk, og om sommaren vert også dei to badelagunane nytta i fint vêr.

– Rasteplassen vart bygt tidleg på 1990-talet og sanitærbygget som stod der hadde behov for ei omfattande rehabilitering, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp.

Jon Harald Huseklepp

BETRE RASTEPLASS: Jon Harald Huseklepp er prosjektleiar i Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

Løysinga vart å rive heile bygget og bygge nytt. I tillegg har ein tatt igjen heile parkeringsplassen og laga til to oppstillingsplassar for trailerar. Kostnaden på heile prosjektet er 15 millionar kroner.

– Vi har og lagt betre til rette for handikappa, blant anna med ein rampe der det står bord, seier Huseklepp.

Den nyopprusta rasteplassen på Svidalsneset ved Jølstravatnet blei opna for trafikk i fredag. Det som står att er grøntanlegg og planting, det vert ferdigstilt mai 2018.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.