Svensk ulv i Fjaler

Statens naturoppsyn stadfestar at ein svensk ulv var på ferde i Fjaler i sommar. Det er truleg same ulven som drap fleire lam i både Naustdal og Fjaler. På grunn av blod frå eit ulvespor fekk Statens naturoppsyn bekrefta at det var ein svensk hannulv.

Ulvespor i Fjaler
Foto: privat