NRK Meny
Normal

E-boksuksess for biblioteka i fylket – vi låner i snitt 30 e-bøker kvar dag

Ordninga med lån av e-bøker har vore ein stor suksess det halve året ordninga har vore tilgjengeleg for innbyggarane i Sogn og Fjordane.

Bibliotekenes ebok-app.

E-BOK: Mange vil lese bøker på mobil og nettbrett.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

– Vi er godt nøgde med utlånet. Det starta bra og har tatt seg opp etter kvart. spesielt i feriemånaden var det veldig godt utlån.

Det seier Anja Angelskår Mjelde, som er spesialbibliotekar ved Fylkesbiblioteket.

Sidan 10. april har lesarar i fylket kunne laste ned bøker på mobil og nettbrett, og til no er det lånt over 5500 bøker. Dei ivrigaste e-bok-lesarane er kvinner i alle aldrar

– Berre i aldersgruppa over 70 år, og aldersgruppa 21 til 25 år er det mennene som les mest.

Blant dei aller eldste, det vil seie aldersgruppa 81–90 år, er det registrert nokre menn som har lånt til saman lånt 19 bøker.

– Det er bra at dei byrjar å låne når dei har passert 80 år.

Vil ha meir nynorsk

Anja Angelskår Mjelde

SKULLE GJERNE HATT MEIR PÅ NYNORSK: Anja Angelskår Mjelde, spesialbibliotekar ved Fylkesbiblioteket.

Foto: Privat

– Vi prøver å satse på nynorsk. Vi kjøper stort sett inn det som vi har tilgang på av nynorske bøker. Det syns vi er viktig i vårt fylke, at vi gir tilgang til litteratur på nynorsk

– Diverre så er ikkje tilbodet frå forlaga så stort på nynorsk.

I dag har tilbyr biblioteka godt 650 titlar som såkalla e-bøker, og har om lag 30 utlån kvar dag.

– Heilt på topp ligg Jo Nesbø med "Sønnen". Den er lånt 114 gonger.

Fylkesbiblioteket administrerer ordninga for folkebiblioteka. Dei gjer innkjøpa ut frå kva utval som er tilgjengeleg, men og ut frå tilbakemeldingar frå folkebiblioteka over kva som er etterspurt.

– Då ser vi kva det ofte er venteliste på. Då kan vi kanskje kjøpe inn fleire elektroniske eksemplar, slik at folk slepp å stå på venteliste for papireksemplara.