NRK Meny
Normal

Striden blussar opp att

Helikopterutleie søkjer om å doble aktiviteten. Stryningane er forbanna.

Helikopter

Det bles opp til ny helikopterstrid i Stryn. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

- Dersom Helikopterutleie AS får lov til å fly dobbelt så mykje som i dag, betyr det kroken på døra for hytteutleige i delar av Stryn, hevdar utleigar Jostein Beinnes. Hyttene hans ligg midt mellom Solheim og Sandnes helikopterplassar i Olden.

Fleire vil fly

Helikopterutleie AS har søkt Luftfartstilsynet om doble talet på flygingar ved helikopterplassane Solheim og Sandnes i Olden og ved Stryn helikopterplass på Langeset.

- Me har hatt ein kraftig auke i etterspurnaden. Det er grunnen til at me søkjer om utviding, seier marknadssjef Rune Hetle i Helikopterutleie AS.

Sterke protestar

Både Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og innbyggjarar i Stryn har i lang tid vore arge motstandarar av helikopterflyginga på grunn av støyplager. Den bitre konflikten mellom selskapet og innbyggjarane har vara i fleire år. Det heile starta i 2006 då Luftfartstilsynet gav Helikopterutleie AS konsesjon til å byggje, drive og eige fire helikopterplassar i Stryn. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane anka konsesjonssaka til Samferdseldepartementet. Der tapte dei. No varslar naturvernarane ny kamp.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.