NRK Meny
Normal

Streik råkar straumkundar

13 tilsette ved Aurland og Lærdal energi er tekne ut i streik. Feil på straumnettet i indre Sogn vert berre retta om det står om liv og helse.

Lærdal Energi sin sekundærstasjon på Lærdalsøyri

TILSETTE I STREIK: Lærdal Energi har seks tilsette i streik etter usemje om kompensasjon for vakt utanom arbeidstid. Herfrå Lærdal Energi sin sekundærstasjon på Lærdalsøyri.

Foto: Eva Cathrine Berget / NRK

– Alle montørane våre, og ein person i administrasjonen, har gått ut i streik. Totalt er dette sju personar, seier Helge Morten Vangen, everksjef i Aurland Energiverk.

I alt 13 tilsette vart i dag tekne ut i streik ved Aurland Energiverk og Lærdal Energi. Dei to energiverka i indre Sogn var blant 14 nye bedrifter som måtte ut i streik.

Straumkundar kan merke streiken

Etter ein dag med streik har nokre kundar brukt lenger tid enn vanleg i telefonen med Aurland og Lærdal Energi.

– Dei som har ringt til oss har kanskje slit med å komme i kontakt med ein kundehandsamar, men vi prøver å hjelpe alle som ringer, seier Vangen.

Feil som oppstår under streiken, og som ikkje vil vere til fare for liv og helse, vert ikkje retta.

– På straumforsyninga vil kundane kunne merke det om det oppstår feil på nettet vårt, seier dagleg leiar ved Lærdal Energi, Petter Gullaksen.

Viktige funksjonar skal likevel bli varetekne, meiner Gullaksen.

– Vi har søkt dispensasjon frå streiken til å rette opp enkelte feil. Det gjeld blant anna i tunnelar, og ved sjukehus og legevakt.

Per Gullaksen

DISPENSASJON VED FARE FOR LIV OG HELSE: Under streiken har bedriftene dispensasjon frå streiken viss det skulle vere fare for liv og helse, seier dagleg leiar ved Lærdal Energi, Petter Gullaksen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Brot i forhandlingane

Ei konflikt mellom arbeidsgjevarorganisasjonen KS Bedrift og fagforeiningane EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat er årsaka til streiken.

Usemje om reglement for kompensasjon for vakt utanom arbeidstid førte til eit brot i forhandlingane.

– Streiken har vart i ei veke, så det er veldig usikkert kor lenge den vil fortsette, seier Gullaksen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.