NRK Meny

Streik kan råke flyplassane

Det er førebels uklart korleis flytrafikken til og frå dei fire flyplassane i fylket blir råka dersom det skulle bli streik på blant anna Flesland. Frå søndag av kan tilsette på fleire store flyplassar bli tekne ut i streik. Kjell Gjesdal ved Førde lufthamn Bringeland seier reisande må kontakte flyselskapet direkte for å få informasjon om eventuelle konsekvensar. Ved Sogndal lufthamn Haukåsen seier lufthamnsjef Svein Sanden at det hos dei kan bli problem med flya som går til og frå Bergen. Dersom det blir streik vil kvar enkelt passasjer få tekstmelding med informasjon om korleis dei blir råka.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.