NRK Meny

Straumsal gir nye arbeidsplassar

Etter at kraftselskapet Lærdal Energi etablerte underselskapet Akraft, har dei hatt ein vekst på tolv tilsette, det skriv Sogn Avis i dag. Akraft er eit lågprisselskap som sel straum til privatkundar over heile landet. Etter nyskipinga har Lærdal Energi auka omsetnaden sin frå kring 70 millionar i 2013, til 166 millionar i dag, skriv avisa.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.