Straumen tilbake i Gulen - fleire hundre husstandar var råka

Energiselskapet BKK melder at straumen skal vere tilbake hjå 400 kundar i Eivindvik i Gulen.

Eivindvik i Gulen

STRAUMSTANS: Mellom anna 400 personar i Eivindvik-området er utan straum.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Tung og våt snø på linjene gjorde at straumen var vekke frå klokka 05.30 i dag tidleg.

– Det fører anten til at tre veltar over straumlinjene våre eller at vi får kortslutningar i straumnettet vårt, sa kommunikasjonsrådgjevar Anne Mette Tuvin i BKK Nett til NRK tidlegare i dag.

No melder altså selskapet at feilen skal vere retta.

Selskapet oppmodar folk som framleis er utan straum om å ringe på telefon 05123.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.