Straumbrot i Førde

Straumen har gått i eit større område i Førde sentrum. Sunnfjord energi melder at dei jobbar med å få straumen tilbake så raskt som mogleg. Straumbrotet råkar områda frå sentrum opp mot Halbrendslia, Slåttebakkane og Reset.