NRK Meny
Normal

Støyva har ikkje gitt opp føden

Helse Vest-styremedlem, stryneordførar og Ap-leiar i Sogn og Fjordane, Nils P. Støyva, meiner fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus framleis kan bergast.

Nils P. Støyva

HAR FRAMLEIS TRUA: Nils P. Søyva (Ap).

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Nordfjord sjukehus

FØDEAVDELING: Helse Førde har vedteke å leggje ned fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus. No tenner Helse Vest-styremedlem Nils P. Støyva eit forsikt håp hos nordfjordingane.

Foto: Arne Eithun / NRK

– Saka er ikkje avgjort. Utfordringa er at det manglar ressursar for å oppretthalde aktiviteten, og det har vi teke opp med ministeren, seier Nils P. Støyva til Sunnmørsposten.

Støyva viser til Sogn og Fjordane Ap kjempar for å behalde fødeavdeling på Eid og forsterka fødestove i Lærdal. Dette er vedteke i eit samrøystes representantskapsmøte.

Sit sjølv i nøkkelposisjon

Overfor avisa legg ikkje Støva skjul på at sjukehusstirden i Sogn og Fjordane er blitt ei vanskeleg sak for partiet, spesielt i Nordfjord der fleire lokalpolitikarar har lagt ned verva sine. I Selje er heile lokallaget avvikla.

Som medlem i Helse Vest-styret sit Støyva dessutan sjølv i ein pressa posisjon. Etter at Helse Førde-styret no har fatta endeleg vedtak om nedlegging av fødetilboda i Eid og Lærdal, er det nettopp Helse Vest, og deretter til sist helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (også ho frå Ap) som skal ha endeleg ord i saka.

– Som styremedlem i Helse Vest vil eg ikkje uttale meg. Der må du snakke med styreleiar Oddvar Nilsen, seier Støva.

Ser gjerne mot Volda

Når det gjeld spørsmålet om å sjå over fylkesgrensa til Volda, som med nye Kvivsvegen i 2012 stadig rykkjer nærmare Indre Nordfjord i køyretid, kan Stryn-ordføraren Støyva uttale seg.

– Ordføraren i Stryn synest det er positivt å kunne sjå Eid i forhold til Volda og sjå på grenser på ein annan måte enn før, men utgangspunktet er å behalde fødeavdelinga på Eid, seier han til Sunnmørsposten.

Støva seier til avisa at ein jobbar inn mot helsedepartement og regjering for å finne andre løysingar til nedlegging av føden, og at dei har bede om kjapt svar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.