Støyande born øydelegg høyrselen

Støyen ved barnehagane i Luster er så høg at dei tilsette får øydelagt høyrselen. No set kommunen i gang strakstiltak.

- Eg blir trøytt i hovudet, og så vert det lett for at ein kjeftar meir enn ein burde gjere for å roe ungane, fortel Anne Margrete Veum ved Grandmo barnehage i Luster.

Må bruke høyreapparat

Tilsette seier det går ut over arbeidsmiljøet når bråket er på sitt mest intense. No er støyen også byrja å merkast på høyrselen.

- Eg merkar på høyrselen at eg høyrer dårlegare med åra. Det finst jo dei som og har byrja å bruke høyreapparat, sjølv om dei ikkje greier å bruke det i barnehagen fordi det er for mykje lyd, fortel Veum. 

- Oppsiktsvekkjande

At ungar likar å bråke er ikkje noko nytt, men resultata frå støymålingane i Luster er likevel overraskande. Åtte barnehagar har vore med i undersøkinga. Fagkonsulent Bodhild Therese Cirotzki seier kommunen har mykje å ta tak i.

- Resultatet var oppsiktsvekkjande. Eg kjem til å ta dette opp med alle leiarane i barnehagane på neste møte. Då må vi setje i gang strakstiltak og meir langsiktige tiltak, forklarar ho. 

Vil be ungane roe seg

Luster kommune har ikkje tidlegare målt støyen i barnehagene, difor veit dei lite om korleis dette påverkar sjukefråveret. No vil dei uansett fokusere på problemet, slik at arbeidsmiljøet blir betre.

- Vi kan gjere noko med romma; hengje opp gardiner og ting på veggane for å få ned støyen, i tillegg til å gjere borna meir medvitne på korleis dei brukar lyd, seier Cirotzki.

I tillegg til å legge inn støydemparar i barnehagene vil også kommunen snakke med borna. Dei vil gjere støy til eit tema, slik at ungane kan lære å vere mindre bråkete. Men Anne Margrete Veum har ikkje så stor tru på eit slikt opplegg. 

- Det varer berre ei lita stund, og så gløymer dei det. Du veit at ungar ikkje hugsar lenge at dei skal vere rolege, humrar Veum.

- Tek ikkje problema på alvor

- Kommunane tek ikkje støyproblema i barnehagane på alvor. Det seier fylkesleiar i Hørselshemmedes landsforbund, Oddbjørn Helgås. Han trur mange kommunar unnlet å gjere støymålingar fordi det er normalt at det er mykje bråk i ein barnehage..

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.