NRK Meny

Støttar Terøya-alternativet

Vågsøy kommune støttar Terøy-alternativet som kystvegtrasè. Det bestemte kommunestyret i dag, eit mindretal ville ha vegen over Grov. Vedtaket er i samsvar med Flora kommune sitt syn, medan Bremanger kommune går for Vegvesenet si anbefaling mot Grov. Dei tre kommunane er ellers samde om trasèen og rekkefølgja for vegbygginga.