NRK Meny

Støttar Terøya-alternativet

Vågsøy kommune støttar Terøy-alternativet som kystvegtrasè. Det bestemte kommunestyret i dag, eit mindretal ville ha vegen over Grov. Vedtaket er i samsvar med Flora kommune sitt syn, medan Bremanger kommune går for Vegvesenet si anbefaling mot Grov. Dei tre kommunane er ellers samde om trasèen og rekkefølgja for vegbygginga.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.