Støttar ny nettbank

Representantskapen i Gjensidige gav i går full støtte til oppretting av ny nasjonal nettbank i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane.

Informasjonsdirektør Øystein Thorsen i Gjensidige seier planen om den nye banken vart teken imot med stor entusiasme i selskapet. Neste steg blir no styresmaktene si godkjenning av planene.

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.