Støttar ny nettbank

Representantskapen i Gjensidige gav i går full støtte til oppretting av ny nasjonal nettbank i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane.

Informasjonsdirektør Øystein Thorsen i Gjensidige seier planen om den nye banken vart teken imot med stor entusiasme i selskapet. Neste steg blir no styresmaktene si godkjenning av planene.

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.