NRK Meny

Stort sprik på E39-anbod

Det skil 120 millionar kroner mellom det dyraste og det billegaste anbodet på bygging av ny E39 mellom Skei og Bjørset i Jølster. Implenia Norge AS har det lågaste tilbodet på vel 319 millionar, Veidekke Entreprenør AS det høgaste på vel 439 millionar. Prosjektleiar Svein Reidar Dale seier han er overraska over den store skilnaden.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.