NRK Meny

Stort sprik på E39-anbod

Det skil 120 millionar kroner mellom det dyraste og det billegaste anbodet på bygging av ny E39 mellom Skei og Bjørset i Jølster. Implenia Norge AS har det lågaste tilbodet på vel 319 millionar, Veidekke Entreprenør AS det høgaste på vel 439 millionar. Prosjektleiar Svein Reidar Dale seier han er overraska over den store skilnaden.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.