Stort besøk på turisthyttene

Den Norske Turistforening melder om den beste påskestarten sidan 2013 for dei betente hyttene deira. Berre førre helg var det over 4500 personar som overnatta på desse hyttene, skriv foreininga i ei pressemelding. Størst er auken i Jotunheimen.