NRK Meny

Størst i landet på bringebær

Sogn og Fjordane er bringebærfylke nummer ein. I 2015 vart det produsert 1 485 tonn her i fylket, og dette utgjorde 64 prosent av produksjonen i landet, skriv Fylkesmannen på sine heimesider. På heile 2000-talet har Sogn og Fjordane hatt den største bringebærproduksjonen i landet, og produksjonen har hatt ein god auke dei siste åra.

Bringebær i skogen
Foto: Roar Hansen
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.