NRK Meny

Størst auke på konkursar i landet

Sogn og Fjordane har så langt i år den største auken i heile landet på konkursar og tvangsavviklingar med 29,1 prosent, skriv nett.no. Til samanlikning er auken 9,1 prosent i Møre og Romsdal. Nettstaden skriv at ein må sjå auken i Sogn og Fjordane i samanheng med at det totalt er snakk om små tal samanlikna med andre fylke, med 56 konkursar og 17 tvangsavviklingar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.