NRK Meny

Størst auke på konkursar i landet

Sogn og Fjordane har så langt i år den største auken i heile landet på konkursar og tvangsavviklingar med 29,1 prosent, skriv nett.no. Til samanlikning er auken 9,1 prosent i Møre og Romsdal. Nettstaden skriv at ein må sjå auken i Sogn og Fjordane i samanheng med at det totalt er snakk om små tal samanlikna med andre fylke, med 56 konkursar og 17 tvangsavviklingar.