Storsatsing i Hodlekve skisenter

Hodlekve skisenter i Sogndal ønskjer å bli det mest attraktive skisenteret i fylket. Difor planlegg dei no, ilag med fem grunneigarar, å byggje nytt skitrekk og fleire hundre hytter i området.

- Vi vurderer fleire alternativ, men det er i alle fall råd å byggje over 200 hytter i området, seier Gunnar Solbakken, som er styreleiar i Hodlekve drift AS.

I ein sesong der fleire av skitrekka i fylket har slite, kan Solbakken nok ein gong konstatere at området i Sogndalsdalen er det mest snøsikre i heile Sogn og Fjordane.

200 hytter

Dette vil dei utnytte, og planlegg difor eit nytt skitrekk på nesten 1200 meter. I tillegg jobbar dei ilag med fem grunneigarar for å få endre reguleringsplanen i Hodkleve. Målsetjinga er å få bygd ein fjellandsby med over 200 hytter. Går alt slik dei ynskjer, ser Solbakken for seg at dei om nokre år kan samanlikne seg med Voss Fjellandsby i Myrkdalen.

Utbygging i Hodlekve og Stedjekampen i Sogndalsdalen vil koste, men skisenteret har allereie vore i kontakt med fleire interessantar,.

- Vi har fått uformelle førespurnader som vi vil gå vidare når vi har fått laga eit skikkeleg prosjekt som vi kan tilby dei, seier Solbakken.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.