NRK Meny
Normal

Stormen råkar allereie vegar og båtar - alle fjellovergangane kan bli stengde

Statens vegvesen sitt gjennom dagen i krisestab. Både vegar og båtar er allereie stengde grunna uver, og meir kan det bli.

Uver

STENGD: Blant mange andre, er Fylkesveg 52 Tyin-Årdal stengd grunn uver.

Foto: Statens vegvesen

– Alt mannskap kalla ut, men me forventar at det blir verre utover ettermiddagen, seier kommunikasjonsrådgjevar i vegvesenet, Ole Kristian Åset.

Ekstremvêret Nina vil føre til full storm til sterk storm i ytre Sunnfjord og Sogn, men vil og føre til store nedbørsmengder og mykje vind i Nordfjord og inne i fylket.

– Vi har registrert at Nina er komen inn i ytre delar av Sognefjorden. Det er fri ferdsel på Strynefjellet og Filefjell, i tillegg til kolonnekøyring på Hemsedalsfjellet. Status på fjella kan endre seg raskt, då vêret er venta å bli verre, seier Åset.

Forventar store problem på vegane

Snøskredfaren er også svært høg i fylket laurdag. Fleire vegar er allereie stengde på grunn av uver eller fare for ras.

Lista er oppdatert like før midnatt laurdag:

 • E16 over Filefjell har kolonnekøyring på grunn av uvêr.
 • Riksveg 52 Hemsedalsfjellet har kolonnekøyring grunna uvêr.
 • På E39 er ferjesambandet Lavik–Oppedal mellombels stengt på grunn av uvêr.
 • Riksveg 55 ferjesambandet Dragsvik–Hella, redusert framkomst grunna sterk vind. Avgangane klokka 23:05 og 23:55 frå Dagsvik er innstilt.
 • Fylkesveg 182 Feios–Fresvik er mellombels stengt på grunn av snøras.
 • Fylkesveg 365 ferjestrekninga Værlandet–Askvoll er innstilt på grunn av uvêr.
 • Fylkesveg 606–ferjestrekninga Krakhella–Rutledal er mellombels stengt på grunn av uvêr.
 • Fylkesveg 57 ferjestrekninga Rutledal–Ryssjedalsvika er mellombels innstilt på grunn av uvêr.
 • Riksveg 13 over Vikafjellet er stengd, og blir ikkje opna i dag.
 • Fylkesveg 55 Esefjorden, på strekninga Balestrand–Dragsvik, er stengt på grunn av rasfare.
 • Fylkesveg 241 Gudvangen–Bakka er mellombels stengd på grunn av rasfare.
 • Fylkesveg 337 Hafslo–Veitastrand er stengd på grunn av snøras.
 • Fylkesveg 50 Hol–Aurland er mellombels stengd.
 • Fylkesveg 53 Tyin–Årdal er mellombels stengd.
 • Fylkesveg 93 Heldalsheia, strekninga Nautsund-Vadheim, er mellombels stengd.
 • Fylkesveg 152 Ulvastad–Menes, grunna rasfare, gjeld frå klokka 17.
 • Fylkesveg 337 Hafslo–Veitastrond, grunna fare for ras, gjeld frå klokka 17.
 • Fylkesveg 92 Arnafjord–Vikøyri, grunna fare for ras, gjeld frå klokka 17.
 • Fylkesveg 242 Aurlandsvangen Skjerdal, grunna snøras, ikkje opna i dag.
 • Fylkesveg 241 Gudvangen–Bakka, grunna fare for ras, ikkje opna i dag.

– Me fryktar at det kan bli stengd på alle fjellovergangen når uveret bryt laus for fullt utover kvelden.

Også i låglandet har Statens vegvesen problem.

– Det snør og bles så mykje, at det er vanskeleg å halde vinterstandard på fleire av vegane i låglandet.

Auka beredskap hjå mange

Statens vegvesen held krisestab gjennom dagen. Både Sogn og Fjordane energi, Stryn Energi og Sognekraft har auka beredskapen, fordi uveret fører med seg fare for straumrot.

– Folk må tenke gjennom at dei veit å finne lys. Dei kan til dømes bruke tida før det verste vêret til å sjekke at dei har batteri til hovudlykter, seier Svein Inge Vold i Sognekraft i føremiddag.

Vegtrafikksentralen og politiet er også ekstra budde på uveret. Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand seier beredskapen vil bli halden høg.

– Utover dagen i går, og etter kvart som det vart meld ekstremvêr, så følte eg både kommunar og etatar med beredskapsansvar var veldig godt budde. Eg trur beredskapen vil bli halden høg, i alle fall til vinden er over, seier Stensvand.