NRK Meny

Storinvestering i Svelgen

Elkem Bremanger i Svelgen investerer 100 millionar kroner i år. – Med omforming og oppgradering av omn 2 har vi som mål å auke produksjonen frå 24.000 tonn til 32.000 tonn ved støyperiet, seier støyperidirektør Hroar Holm Carlsen til Firdaposten. I dag jobbar det i underkant av 100 personar i støyperiet. I alt er det 180 tilsette ved Elkem Bremanger, .

Elkem Bremanger
Foto: NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.