Store skader på hus i Måløy.

Un­der­sø­kingane i bustaden som brann i Mål­øy før hel­ga syner at huset har fått omfattande skader, skriv Fjordenes Tidende. Huset har fått omfattande røyk- og vasskadar også i etasjane under toppetasjen, der det brann. Kvinna som var i huset vart berga ut i god behald.