Stor utviding i Skipavika

Skipavika næringspark i Gulen skal utvide området sitt til totalt 384 mål. Det blir då til saman to kilometer med kaifrontar, skriv avisa Nordhordland. Grunnen er håpet om å få på plass ei storsatsing på treforedling. – Det er på eit veldig tidleg stadium enno, men det kan bety ein del arbeidsplassar, seier Lars Hellandsjø i Skipavika næringspark.

Skipavika i Gulen
Foto: Hans P. Martinussen