NRK Meny
Normal

Stor pågang på ekspressbussane

Ekspressbussane opplever eit rush av passasjerer som skulle ha reist med fly.

Ekspressbuss (arkivbilete)

Mange vil ta bussen når flya ikkje går.

Foto: NRK

All flytrafikk i Norge og store deler av Europa er lamma på grunn av oskeskyer frå vulkanutbrotet på Island. Dermed prøver mange passasjerar å komme seg fram ved hjelp av buss og tog.

Mange ville ta bussen

Peter Olav Midthun

Administrerande direktør Peter Midthun seier at pågangen har vore stor.

Foto: Firda Billag

Administrerande direktør Peter Midthun i Firda Billag seier at pågangen har vore så stor at dei har vore nøydde til å sette inn ekstra bussar mellom Oslo og Sogn og Fjordane.

– På morgonavgangen frå Oslo i dag var vi det mange fleire enn det brukar å vere. Det var 75 personar som ville vere med, så vi måtte setje opp ekstrabuss for å få med oss alle.

Av desse var det eit 20-tals personar som skulle vidare til Bergen og som først hadde prøvd seg toget. Men der var kapasiteten allareie sprengd.

Kan nå ei smertegrense

Midthun sier dei i første rekke set inn ekstra bussar på eksisterande avgangar, men at det og kan bli aktuelt med fleire avgangar. Så langt klarer dei å ta unna den ekstra trafikken, men blir problema langvarige vil også dei nå smertegrensa

– Vi kan ikkje greie å trylle fram ekstra busser utanom dei vi har. Står det 1000 personar som vil vere med bussen, har vi eit problem.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.