NRK Meny

Stor ferjeauke over Nordfjorden

Stenginga av vegen over Utvikfjellet var medverkande årsak til at det vart frakta 19 prosent fleire bilar på sambandet Anda-Lote i juli i år enn same månaden i fjor. Også på sambandet Isane-Stårheim var det stor auke. Der auka talet på bilar med 12,2 prosent i juli. Vegen over Utvikfjellet vart stengd 24. juli.

Bilferjene Årdal og Sognefjord på Anda-Lote
Foto: Nils Egil Sæther
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.